Rapport fra Meetup 2

23.08.2021 hadde vi en ny meetup gjennom OneTeamGov Norge. Her kommer et lite referat og noen tanker om veien videre.

Siden sist var det blitt satt opp en fungerende løsning der deltakerne kunne logge inn og få en demonstrasjon.

Det var færre deltakere i dag enn forrige meetup. Etter en introduksjon og demopresentasjon av Fredrik Øvergård tok John Richard oss med inn i Miro for en runde med innspill.

Flere var nye deltakere i  og oppsummeringen fra møtet er:
Dette er bra, hvorfor er ikke flere med?

Noen tema som dukket opp i diskusjonen:

Hva med jussen?

Det juridiske var noe flere i møtet tok opp, og selv om vi er trygge på at det i dag er mulig å dele koder på lovlig vis, vil det i neste steg være viktig å få på plass juridisk bistand som kan avklare det juridiske rundt deling.

Hva med leverandørsiden?

Avo Consulting har i dag 50 kommunale kunder og er positive til en løsning som Kapps. Et eksempel på hvorfor er at det vil være utfordrende å skulle levere samme løsning på 50 ulike måter til 50 ulike kunder som skal ha eierett på sin løsning. Da vil det heller gagne både kommuner og Avo om Avo bidrar til å for eksempel forbedre løsningen 50 ganger.

Alle tilbakemeldinger fra Miro-tavlen

Hvor stort er behovet?

Hvem tenker dere er målgruppene for Kapps.no – og hva kan de ha behov/lyst til å dele – eller bruke fra andre?

 • Digitaliseringsrådgivere/IKT/Prosjektledere
 • Lederforankring fra noen kommuner som viser vei
 • Behovet er nok større enn vi tror – Men vanskelig for de små kommunene å ha ressurser nok til å henge med.
 • Enkelte fremoverlente leveranører?? Finne 2-3 stk til å starte med (og vise dette frem?)
 • Økonomisk er det  mye å hente på deling
 • Hvis vi snakker om både applikasjon, kode, integrasjoner, og dokumenter er alle som jobber med IT, digitalisering eller IKT i en kommune relevante målgrupper. Også de som jobber med dette integrert i en virksomhet.

Gode råd til Kapps.no

Hva må Kapps.no gjøre for å utvikle en delingstjeneste videre?
Hva må på plass, hva videreutvikles og hva må endres?

 • Få med en eller to leverandører til å spille inn begrensninger
 • Avklare juss rundt deling
 • Kan man se for seg muligheten for å etterspørre løsninger?
 • Det er flere små kommuner enn store, så det å kunne samutvikle er bra
 • Enkel integrering med Github?
 • Hos oss hører vi at dette har vært forsøkt mange ganger før men feilet så motivasjonen for å prøve igjen er ikke på topp. Å vise at man har lært av erfraringene og klargjøre hva som er annerledes nå kan kanskje hjelpe?

Hvordan nå målgruppene for Kapps?

 • Få KS på banen
 • Få MANGE flere med i OTG (OneTeamGov Norge)
 • Nokios
 • Få opp et sett tjenester før Nokius
 • Diginettverkene som arena

Samarbeidspartnere for å lykkes?

Hvem kan vi samarbeide med for å øke volum, synlighet osv. ?

 • Kommunikasjonsprofesjonelle
 • Tjenestedesignere

Hvilke konkrete løsninger kan vi dele her?

 • Starte med det trygge dvs internt utviklet løsninger/dokument
 • Se på avtaler som inngås og sikre  eierskap til ferdig utviklet kodeslik at denne kan deles
 • Løsninger laget med bruk av felles-komponenter
 • Å dele dokumenter som digitale strategier, kravspec dokumenter, ROS og DPIA analyser eller maler kunne vært veldig nyttig, men kanskje det finnes mer egnede plattformer for dette allerede?

Veien videre

 • Få oversikt og bistand på det juridiske, slik at vi får avklart mye av det første folk lurer på når de vurderer å bruke Kapps.
 • Nå ut til flere som kan engasjere seg i den videre utviklingen av Kapps.
  • Bruke nettverk og arenaer til å øke engasjement
  • Markedsføre Kapps.no for å få flere med på laget

Vi ønsker oss flere på teamet!

Vil du bidra med noe? Skrive blogg-innlegg, dele kode/prosjekt, være med å planlegge møter og tema?
Ta kontakt på helpdesk@fosenikt.no eller bli med i OneTeamGov sin Slack-kanal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *