Flere ressurser

Her er en liste over ressurser fra kommuner og andre offentlige instanser. Det er også lagt til andre relevante datasett som kan være aktuell for bygging av tjenester.

Kommuner

Oslo kommune
Github: https://github.com/oslokommune
API og datakatalog: https://developer.oslo.kommune.no/

Trondheim kommune
Github: https://github.com/Trondheim-kommune
Github TIP: https://github.com/tktip

Bergen kommune
Github: https://github.com/bergenkommune

Sarpsborg kommune
Github: https://github.com/Sarpsborg-kommune

Narvik kommune
Github: https://github.com/narvikmunicipality

Stavanger kommune
Github: https://github.com/stavangerkommune
Dokumentasjon: https://open.stavanger.kommune.no/

Horten kommune
Github: https://github.com/Hortenkommune

Bærum kommune
Github: https://github.com/baerumkommune

Tromsø Kommune – Seksjon for IT
Github: https://github.com/tromkom og https://github.com/It-senteret-tromkom

StorFollo IKT
Github: https://github.com/StorFollo-IKT

Narvik kommune
Github: https://github.com/Narvik-kommune

Sandefjord kommune
Github: https://github.com/Sandefjord-kommune

Drammen kommune
Github: https://github.com/Drammenkommune

Kristiansund kommune
Github: https://github.com/Kristiansund-kommune

Asker kommune
Github: https://github.com/Askerkommune

Andre offentlige