Digital Transformasjon av offentlig sektor

Hvorfor finne opp kruttet på nytt? En Digital Offentlig sektor.

Del offentlig utviklede løsninger med andre offentlige instanser.

Kategorier

Applikasjoner

Ferdige applikasjoner

Integrasjoner

Integrasjoner mellom applikasjoner

RPA

Robot-prosesser

Dokumenter

Dokumenter som ROS, DPIA og lignende

Script

Enkle kode-snutter for å løse spesifikke problem

Gå til Apps for å utforske hva som ligger under de forskjellige kategoriene.

VÅRT MÅL

I dag har mange kommuner utviklet egne løsninger, enten ved hjelp av kode eller oppsett i eksisterende løsninger. Kapps.no sitt mål er å gjøre det enklere å dele de.

Spar tid

Bruk det som allerede er utviklet.

Tilpasning

Åpen kildekode. Bli med på å videreutvikle det som fungerer til felles beste og nytte.

En Offentlig sektor

La oss bygge sammenhengende tjenester som løser brukernes behov
(Lenke til DigDir)

OM KAPPS.NO

Et eksperiment for deling av offentlig utviklede tjenester

Community

Bli med på å dele og videreutvikle Kapps.no konseptet. 

Kom til Slack for å diskutere behov og dele løsninger.