Om Kapps.no

Visjon

Kapps.no (KommuneApps) er en visjon om økt samhandling og
deling mellom offentlige virksomheter.

Vi har i dag mange gode rammeverk og plattformer for
digitalisering. Eksempelvis digital samhandling fra Digdir
og fellesløsninger fra KS.

Med Kapps.no ønsker vi å tilby en plattform for deling av faktiske applikasjoner og tjenester som man selv har laget, slik at de kan tas i bruk av andre offentlige virksomheter.

Hvem er vi?

Vi er «alle» i offentlig sektor. Vårt mål er at alle som
ønsker skal kunne delta. Kanskje du har et tips, vil skrive et innlegg eller dele en tjeneste? Kanskje du vil være med på drift og utvikling av plattformen?

Bli med i vår kanal på OneTeamGov sin Slack.

Hvorfor

Hvorfor finne opp kruttet på nytt? En Digital Offentlig sektor. Del offentlig utviklede løsninger med andre offentlige instanser. Dette er et eksperiment på dette.

Historie

I et ønske om å løse noe av denne utfordringen, tok Fosen
IKT et initiativ og startet et eksperiment, september 2020. Etter hvert ble DigiTrøndelag med og deretter OneTeamGov. Gjennom OneTeamGov har vi i skrivende stund hatt en meetup (12.04.2021), med flott deltagelse av personer rundt om i Norge.

Fra idé til løsning

Kilde: nrk.no

Da vi leste artikkelen «Mener koronaløsninger fra distriktene ignoreres» på nrk.no, forstod vi at det var flere som hadde samme utfordring – og først da starten den faktiske realiseringen av her du er nå.

Hvordan fungerer Kapps.no

Så langt har vi satt opp en landingsside på WordPress, samt opprettet en kanal på OneTeamGov sin Slack. Til å begynne med, så tenker vi å legge ut applikasjoner litt manuelt, enten at du kontakter oss eller at du får tilgang til wordpress-siden selv.

Dersom Kapps.no viser seg å fungere og man får mye tjenester fra de forskjellige kommunene, kan det være at vi må standardisere og kanskje utvikle en egen «app-store».

Koster det noe?

Nei, våre tanker med Kapps.no så langt er at det skal være gratis. Fosen IKT tar kostnaden for server og administrasjon. Så håper vi flere rundt om i Norge blir med på laget underveis.